The Intra-Company Mechanization - Yakety Yak

Att få upp för intresse för att läsa

Jag minns en gång när min dotter skulle läsa tre böcker som hon nu fick som uppgift att läsa innan två veckor slut. Men hon hade så svårt att börja att läsa dessa böcker så det var inte sant. Jag tänkte hur all sin värld ska jag nu få henne att intressera henne för att läsa dessa böcker. Men om hon nu inte kan läsa dessa så kan jag väl läsa högt för henne tänkte jag och då kan hon komma ihåg vad dom handlade om. Så jag börjar att läsa och det vart så att hon ville fortsätta att läsa själv sen efter mig. Så hon läste ut sina böcker i tid.